top of page
Podepsání smlouvy

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

Žádost může podat jak právnická osoba (např. firma, nezisková organizace, občanské sdružení, spolek), tak i fyzická osoba. Nadační příspěvek se poskytuje výhradně k účelům, které jsou v souladu s účely stanovenými zakládací listinou nadačního fondu.

 

Jaká je výše nadačního příspěvku v případě jeho schválení nadačním fondem?

Výše příspěvku je plně v kompetenci správní rady nadačního fondu a nemusí pokrývat celkovou požadovanou částku. Dle svého uvážení může nadační fond poskytnout částku žadateli nepřímo, tzn. přímo poskytovateli služeb, výrobci, vydavatelství, distributorovi, pořadatelům kongresů či vzdělávacích akcí atd. 

V případě schválení je nadační příspěvek plněn až po podpisu Darovací smlouvy oběma stranami.

 

Jak mohu požádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek můžete požádat prostřednictvím vyplnění on-line formuláře.

Jak dlouho vyřízení žádosti trvá?

Doba rozhodování vyřízení žádosti není nijak stanovena, nicméně nadační fond ke každé žádosti přistupuje zodpovědně a bezodkladně.

 

Jakým žádostem nebude vyhověno?

Žádat o nadační příspěvek nelze v žádném případě k úhradě, která není v souladu s účelem nadačním fondu. Nelze žádat o finanční pomoc v případě, že daný subjekt je v insolvenci či na úhradu finančních závazků žadatele.

bottom of page