Senior

PODPORUJEME

LEPŠÍ PÉČI

PRO VŠECHNY 

O nás

Nadační fond Pro lepší péči byl zřízen za účelem shromažďování prostředků a jejich následnému poskytování subjektům v souladu se zakládací listinou nadačního fondu a Statutem nadačního fondu. Podpora je směřována především do zdravotních postupů léčby a prevence poruch muskuloskeletálního aparátu, které mají léčebný a léčebně preventivní charakter.

 

Podporujeme oblast zdravotních a rehabilitačních služeb, fyzioterapie a zkvalitňování péče o pacienty, odbornou a výzkumnou činnost a další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Podporujeme vydávání odborné a osvětové literatury, včetně odborných vzdělávacích akcí, jako jsou např. kongresy, školení, workshopy.

Kateřina
 
DR. Jano

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora výuky a dalšího vzdělávání kolektivů a jednotlivců ve zdravotnictví, podpora kongresů a přednáškové činnosti  

Literatura

PODPORA ODBORNÉ LITERATURY

Podpora vydávání odborných a osvětových publikací. 

Sestra Popelková

LÉČBA A PREVENCE 

Podpora zdravotních postupů v oblasti léčby a prevence poruch pohybového aparátu, které mohou zamezit či oddálit chirurgické řešení těchto nemocí. 

Fyzioterapie

LEPŠÍ PÉČE

Podpora rozvoje zdravotní péče v nemocničních, rehabilitačních a lázeňských pracovištích. Zlepšení technického vybavení zdravotnických pracovišť.  

Lab Med

VÝZKUM

Podpora kvalitní odborné a výzkumné činnosti, vedoucí ke zlepšení výsledků léčby či prevenci nemocí pohybového aparátu. 

Ondra

SPORT

Podpora sportovních aktivit a metodiky fyzického a duševního cvičení vedoucího ke zmírnění symptomů chorob pohybového aparátu dětí a dospělých.